2009-09-10

Bra förslag för att förhindra familjesplittring

Idag har regeringen presenterat ett förslag om hur man ska kunna undvika familjesplittring i de fall en person som saknar uppehållstillstånd, men som har barn i Sverige och därmed uppenbarligen kommer att få uppehållstillstånd, ska kunna få söka uppehållstillstånd utan att först återvända till sitt hemland. Ett mycket bra förslag som förhindrar att barn och föräldrar sepereras under orimligt lång tid. Om allt går som det ska kommer lagändringen att kunna träda ikraft den 1 juli 2010.

Media: SvD, Dagen,

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar