2009-09-02

Fullt möjligt att betala sjuklön från första sjukdagen

Flera media tar idag upp frågan om karensdagen ska slopas eller ej. Därför kan det vara på sin plats att konstatera att Sjuklönelagen är utformad som en rättighetslag för den anställde. Enligt lagen har den sjuke rätt till sjuklön, som arbetsgivaren betalar, under de första 14 frånvarodagarna med undantag av den första dagen - karensdagen.

Eftersom att lagen stadgar den enskildes rättigheter gentemot arbetsgivaren, så finns det inget hinder för arbetsgivaren att betala ut sjuklön redan den första sjukskrivningsdagen. För de allra flesta arbetsgivare så borde det också finnas goda skäl att göra så om man bedömer att detta minskar smittspridningen på arbetsplatsen eftersom att man i annat fall riskerar ökade kostnader för sjuklön åt fler anställda som smittas.

Flera företag, däribland nätmäklaren Avanza och Termosense i Säter, är föregångare och visar nu i praktisk handling att detta är möjligt genom att meddela att de slopar karensdagen för sina anställda.

Media: AB, AB2, AB3, Exp1, Exp2,

Gunnar Axén

3 kommentarer:

 1. Gert Åberg2009-09-02 18:34

  Såvitt jag förstår av sjuklönelagens bestämmelser är det inte tillåtet att utge sjuklön för karensdagen. Det får endast ske om försäkringskassan beslutat om sk särskilt högriskkydd. På samma sätt är det inte heller tillåtet att under resten av sjuklöneperioden utge högre sjuklön än 80 % av lönen. Detta är den information vi fått av vår arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting.

  SvaraRadera
 2. Sjuklönelagen är en rättighetslag för den enskilde och vill arbetsgivaren bevilja förmåner utöver vad som stadgas i lagen är detta fullt möjligt. Inom de flesta kollektivavtalsområden finns det t ex tillägsförsäkringar som ger den enskilde en kompletterande sjukpeng över 80-procentsnivån. Det gäller bl a de som är anställda i kommuner och landsting.

  SvaraRadera
 3. Tack så mycket för ditt inlägg, det var lärorikt och bra att veta.

  MVH

  17år

  SvaraRadera