2009-09-01

24 miljoner kronor till forskning som minskar kvinnors sjukfrånvaro

Regeringen har avsatt medel för forskning som leder till minskad sjukfrånvaro för kvinnor. Nu utlyses 24 miljoner kronor för ansökan av Försäkringskassan. Bakgrunden till satsningen är att kvinnors sjukfrånvaro är dubbelt så hög som mäns.

Läs mer om satsningen och hur du ansöker om forskningsmedel här.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar