2009-04-22

Lättare för unga med funktionshinder att få jobb

Imorgon beslutar regeringen om att föreslå en förändring som gör det lättare för unga med funktionshinder att få arbete. För att göra det mer attraktivt att anställa någon som haft aktivitetsersättning slipper arbetsgivaren att betala sjuklön i samband med sjukfrånvaro under ett år, istället ersätts den anställde av Försäkringskassan vid sjukdom.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar