2009-04-23

Orimliga skillnader

DN skriver om att möjligheten att få sjukersättning (förtidspension) varierar beroende på var man bor i landet. Var tredje som ansöker om sjukersättning i södra Sverige, men endast var sjätte som ansöker om sjukersättning i västra Sverige, beviljas denna förmån. Visst kan det ligga regionala förklaringsfaktorer bakom skillnaderna, men sannolikt inte tillräckligt för att förklara hela skillnaden.

Att det är skillnader mellan Försäkringskassans bifallsfrekvens vad gäller sjukersättning - eller för den delen sjukpeng eller andra förmåner - är ingen nyhet. Regionala och lokala skillnader har noterats under en lång rad av år.

Detta är givetvis orimligt och oacceptabelt. Vi har samma regler för beviljande av sjukersättning, sjukpeng eller andra förmåner i hela landet. Alla medborgare har rätt att förvänta sig samma behandling oavsett var man bor. Den förra regeringen gjorde dock inte mycket för att komma till rätta med problemet. Nu inför vi från och med halvårsskiftet en inspektion för socialförsäkringen som har till uppgift att verka för rättssäkerhet och likabehandling. Prövningen för att beviljas en förmån från socialförsäkringen ska vara den samma oavsett var man bor i landet.

Steg för steg rättar vi till de problem som socialdemokraterna lämnade efter sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar