2009-04-22

Splittrad oppositionen om skolpolitiken

Dagens eftermiddagsvotering i riksdagen blev en uppvisning i oenighet från oppositionens sida. Vi hade bland annat att ta ställning till 73 olika beslutspunkter som rörde skol- och förskolepolitik. De tre vänsterpartierna hade 73 motförslag, men endast på två punkter var de överens - de vill alla tre införa genuspedagoger i grundskolan och de är emot valfrihet inom förskolan (införandet av en barnomsorgspeng). Det är de enda två punkter som oppositionen idag kan ge ett gemensamt besked om vad de vill göra med skolan och förskolan.

Denna arbetsdag kommer att avslutas med ett möte med landshövding Björn Eriksson vid halv sju. Fram till dess blir det arbete på kontoret.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar