2009-02-12

Katrin Westling Palm blir GD för den nya Pensionsmyndigheten

Premiepensionsmyndigheten och den pensionsadministration som idag finns hos Försäkringskassan slås vid nästa årsskifte ihop till en myndighet, Pensionsmyndigheten, som får det fulla ansvaret för det offentliga pensionssystemet.

Idag arbetar ca 1.000 personer på myndigheterna med att hantera och betala ut förmåner till landets pensionärer. Totalt betalades det under 2009 ut pensioner på cirka 260 miljarder till över 1, 6 miljoner pensionärer.

Alldeles nyss presenterade socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson vem som blir generaldirektör för den nya myndigheten. Den som blir GD är Katrin Westling Palm, fram till nu överdirektör och ställföreträdande generaldirektör vid Skatteverket. Till styrelseordförande kommer landshövding Bo Könberg att utses, vilket inte är så förvånande med tanke på att han är den som på regeringens uppdrag utrett inrättandet av Pensionsmyndigheten.

En viktig uppgift för den nya myndigheten blir att förbättra informationen och öka kunskapen om vårt pensionssystem.

Det är bara att önska de båda lycka till med deras nya uppdrag och arbetet med att nu under det kommande året bygga upp Pensionsmyndigheten!

Media: AB

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar