2009-02-12

Glädjande utveckling

Statistik som Svenskt Näringsliv låtit Hewitt Löneanalyser ta fram visar att sjukfrånvaron nu är den lägsta på 25 år. En glädjande utveckling som understryker att sjukförsäkringen börjar återfå rollen som den inkomstbortfallsförsäkring vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom som den är tänkt att vara.

Vi börjar komma bort från den situation som den tidigare socialdemokratiska sjukförsäkringsministern Anna Hedborg beskrev på följande sätt för ett par år sedan: ”Sjukförsäkringen har tillåtits bli en parkeringsplats för problem den inte var avsedd för”.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har kommenterat statistiken i ett uttalande idag vari hon noterar att antalet personer som är beroende av olika ersättningssystem för sin försörjning väntas minska fram till 2011.

Media: DN1, DN2,
SDS

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar