2009-02-17

Fullt rimligt med ordning och reda i migrationspolitiken

Idag har moderaternas arbetsgrupp mot utanförskap och segregation presenterat sina förslag till förändringar av migrations- och integrationspolitiken på DN debatt. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

Men vad är det som föreslås och som är så uppseendeväckande egentligen?

Detta är de huvudsakliga förslagen som presenterats idag:

- Om man får avslag på sin asylansökan så ska man återvända till ursprungslandet.

- De som behöver samhället stöd för att etablera sig i landet ska genomgå en obligatorisk, individuell, introduktion med sikte på egen försörjning.


- Möjligheten till eget boende under asylprocessen ska finns kvar men leder till lägre ersättning. Den som väljer en överetablerad kommun får ingen ersättning alls. Drivkrafterna för att bosätta sig där det finns bostäder och arbete förstärks på detta sätt.

- Den som fått medborgarskap på felaktiga grunder - t ex falsk identitet, mutor och hot - ska kunna få medborgarskapet återkallat.

- Om man har förlorat sitt svenska pass upprepade gånger ska en polisundersökning ske innan ett nytt pass utfärdas. Syftet är att stoppa handeln med svenska pass.

- Möjligheten att utvisa utländska medborgare som dömts för grova brott ska öka.

- Krav på grundläggande kunskaper i svenska för att erhålla medborgarskap ska införas.

Vad är det som är så uppseendeväckande med dessa förslag egentligen?

Vi slår vakt om en generös och human flyktingpolitik, men detta är inte det samma som en kravlös politik som leder till att många människor fastnar i ett destruktivt utanförskap. Vi slår vakt om en öppenhet mot omvärlden och sedan ett par månader tillbaka har vi en av världens mest liberala lagstiftning för arbetskraftsinvandring. Att också slå vakt om ordning och reda inom migrationspolitiken kan inte ses som annat än fullt rimligt.


Media: DN debatt, DN, DN2, DN3, AB, AB2, AB3, SvD, SDS


Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

 1. Jag som arbetar med dessa människor på "golvet", troligen mkt mer än vad du möter/gör tycker detta är sorgligt!

  Den nuvarande regeringen har tidigare skärpt tolkningen av utlänningslagen rejält. Detta har medfört långa väntetider, handläggningstider mm. Allt färre får uppehållstillstånd av de som söker asyl, mkt på grund av att man tog bort humanitära skäl. Nu beviljas knappt någon på "synnerligen ömmande omständigheter".

  Det är visserligen bra att man har en tanke med svenska kunskaper, det är ofta en viktig del i hur man kan klara sig i Sverige.
  MEN, de människor som har begränsade förmågor /särskilda behov då???? Begåvningshandikapp är inte något som är en isolerad förteelse i Sverige. Jag möter ofta asylsökande som uppvisar tecken på autism, ADHD, DAMP etc.
  Vad gör man med dem???? Ska de inte vara berättigade till medborgarskap?!?!?

  Alla dessa förslag är riktade mot och tänkbara att applicera på de människor som är "normalfungerande". De som har handikapp, eller är psykiskt sjuka, traumatiserade mm... de passar inte in här!!!

  Kan upplysa om att många som är asylsökande är psykiskt sjuka och gravt traumatiserade! Tyvärr ofta kvinnor, som inte sällan blivit utsatta för grova övergrepp i sina hemländer. Vad ska man ha för krav på dessa???? Ofta kan de inte ens klä sig själva.

  Märker tyvärr att det är en genomgående tanke i dagens samhälle... de som inte passar in vill vi inte ha!

  Istället borde vi fundera över dessa utsatta människors rättigheter till hjälp och stöd!!!! Asylsökande personer har en bedrövlig situation i dag, de vuxna har enkom rätt till akut vård och inte "planerad vård". De går år efter år och deras tillstånd blir bara sämre!

  Jag vill se krav på samhället, inte bara de asylsökande! Jag vill även se större krav på kunskap hos de som arbetar på Migrationsverkets asylprövningsenhet!!!!

  Krav måste vara riktat åt flera håll!

  mvh Maria

  SvaraRadera