2009-01-19

Pensioner ska ses långsiktigt

Ingrid Bonde, VD på AMF Pension, meddelar idag att man troligen kommer att behöva återta en del av återbäringsräntan från pensionsspararna. Som alltid när något sådant här sker så uppstår det protester från olika håll. Media drar på med hårdvinklade rubriker och det framställs som om man orättmätigt tar ifrån spararna något de har rätt till.

Men vad det handlar om är att bolagen återtar, helt eller delvis, en del av den utdelning som spararna tidigare fått tillgodogöra sig utöver den garanterade räntan. Policyn bygger på att spararna i en uppgång snabbt får del av vinster som ligger över den garanterade avkastningen, men samtidigt får vara beredda på ett återtag vid kraftiga nedgångar på marknaden.

Som alltid när det gäller pensioner så måste det ses långsiktigt, det gäller både det allmänna pensionssystemet och privat pensionssparande. I till exempel AMF:s fall så bör det återtagande som verkar komma att ske ställas mot att man under de senaste tio åren haft en återbäringsränta på 10%, vilket får sägas vara relativt högt.


Media: DN, SvD, AB

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar