2009-01-29

Fokus på Försäkringskassan

Idag har fokus legat på Försäkringskassan. Morgonen började förvisso med ett frukostmöte med AMF:s nya vd, Ingrid Bonde, om pensioner, men under förmiddagen avhöll Socialförsäkringsutskottet en öppen utfrågning av Justitieombudsmannen rörande framförallt handläggningstiderna hos Försäkringskassan. Det stod tämligen klart att de omfattande förseningar som inträffade förra året var begränsade till slutet av sommaren och början av hösten. JO pekade på att den nya organisationen inledningsvis ledde till att handläggarna på Försäkringskassan blev allt för avskärmade från dem som sökte ersättning av olika anledningar och andra omständigheter som främst kan kopplas till omorganisationen. Även om det finns förklarande orsaker bakom de försenade utbetalningarna, så ursäkter detta givetvis inte att ett antal människor har hamnat i mycket problematiska ekonomiska svårigheter på grund av detta.

Mer glädjande är att Försäkringskassan - tack vare kompetenta, erfarna och lojala medarbetare som arbetat hårt i en svår situation – lyckats lösa situationen och i december fått ner handläggningstiderna till rekordkorta nivåer.

Igår kunde också socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, efter att ha träffat Försäkringskassans ledning och styrelse, presentera ett antal åtgärder för att säkra upp så att utbetalningar inte blir försenade i framtiden och för att – om så ändå blir fallet – kompensera de som drabbas. Från och med den 1:a juli i år inrättas den nya myndigheten för inspektion över socialförsäkringen, under våren ska Försäkringskassan ta fram ett servicekontrakt som klargör vilket åtaganden myndigheten utfäster gentemot medborgarna och om utbetalningar – trots allt - blir försenade så ska den enskilde kunna få ut ersättningen med en extra kompensation i form av en förseningsränta från myndigheten. Bra och offensiva satsningar för att råda bor på problem som skapades redan under socialdemokraternas tid vid regeringsmakten.

Läs gärna mina tidigare bloggningar om Försäkringskassan: Rekordkorta handläggningstider hos Försäkringskassan i december, Fakta om Försäkringskassan, Försäkringskassan är en viktig myndighet.
Länk
Media: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar