2009-01-21

Debatt och "underhållning"

Det blev en tidig återresa med flyg till Stockholm på morgonen för att hinna - precis lagom - i tid till förmiddagens arbetsmöte. Den arbetsgrupp jag leder ska leverera en rapport senast imorgon kväll, så vi befinner oss i det intensiva slutskedet just nu.

Jag tycker det gick bra i Debatt igår, vilket också bekräftas av de inkomna SMS:en och mailen. Eftersom att programmet enbart handlade om de båda flyktingbarnen Lollo och Kristinas mycket svåra situationer så gavs det utrymme till en bra och balanserad diskussion, inte så snuttifierad som jag var rädd för att den skulle bli. Enligt en av de som arbetar med programmet så satsar man mer på "underhållning" i det Debatt som sänds på torsdagar. Förmodar att det är en sådan sändning som Blondinbella idag meddelat att hon inte vill medverka i.

Nu bär det iväg till socialdepartementet för ett kort avstämningsmöte.


Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar