2009-01-20

15 miljoner färre sjukfrånvarodagar förra året

Jag lämnar nu Stockholm och ett riktig ruskväder, blåsigt och med blötsnö, för att med tåg ta mig ner till Göteborg. Om nu Göteborg är Sveriges framsida som vissa hävdar så förväntar jag mig att det är varmt och soligt vid framkomsten... Ska vara med i SVT:s Debatt ikväll (kl.20.30 för den som vill titta) för att diskutera flyktingpolitik. Tycker egentligen inte om formen på Dabatt. Viktiga samhällsfrågor snuttifieras och det verkar vara mer intressant att folk ska sitta och gapa till varandra än seriöst diskutera olika frågor. Mer underhållning än samhällsprogram.

Försäkringskassan har idag presenteras sjukskrivningsstatistiken för föregående år. Glädjande nog fortsätter sjukskrivningstalen att sjunka. Ohälsotalet, som beskriver hur många dagar i snitt vi har varit sjukskrivna eller fått sjukersättning under året, har sjunkit med 2,5 dagar till 35,8 dagar.

Försäkringskassans generaldirektör, Adriana Lender, förklarar den minskade sjukfrånvaron på följande sätt: "Det finns säkert flera samverkande faktorer till den utveckling som vi nu ser. Jag tror att både vi, arbetsgivare och sjukvården är överens om vikten av tidiga insatser för att stödja återgång i arbete. Beslutsstödet för läkare som infördes under förra året, samt en ökad samverkan med arbetsförmedlingen kan också bidra till att sjukskrivningarna blir kortare."

Glädjande utveckling är det i alla fall!

Minskningen av ohälsotalet motsvarar ungefär 15 miljoner färre frånvarodagar.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar