2008-12-29

Viktigt att arbeta för en bra pension

Maria Larsson (kd) skriver idag på DN debatt om förändringar av de olika åldersgränserna i pensionssystemet. Hon och (kd) föreslår rätt till deltid från 61 års ålder och bibehållen rätt till sin anställning till 72 år. Det finns förvisso en poäng i att göra pensionsåldern mer flexibel - och detta är möjligt eftersom att det är den enskildes storlek på pensionen som påverkas beroende på när man väljer att ta ut pensionen. Vad som dock är viktigt är också att stimulera fler till att arbeta lita längre, det är viktigt både för att den enskilde ska få en god pension men också för att slå vakt om finansieringen av vår välfärd.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar