2008-12-10

Kortare väg till ett friskare liv med nya rehabiliteringskedjan

Försäkringskassan har idag bjudit in till ett presseminarium på tisdag i nästa vecka för att informera om förändringarna i sjukförsäkringen och den nya rehabiliteringskedjan. Ett bra initiativ eftersom att det sprid ganska många felaktigheter om vad reformen egentligen har inneburit. Inte sällan är det opposition som skrämmer upp många sjuka helt i onödan. Lite cyniskt att försöka vinna sympatisörer genom att oroa människor som redan befinner sig i en svår situation.

Hoppas det är många journalister som hörsammar inbjudan.

Grundläggande för reformeringen av sjukförsäkringen har varit att skapa en kortare väg till ett friskare liv genom att ersätta långa passiva sjukskrivningar med tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser. Forskningen visar nämligen att tidiga insatser är helt avgörande för att sjuka ska återfå arbetsförmågan. Långa sjukskrivningar leder i sig till en ökad ohälsa för den enskilde, ofta i kombination med social isolering och försvagad självkänsla.

Men även i fortsättningen gäller att den som på grund av sjukdom eller skada inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpeng. Den som däremot har arbetsförmåga ska självklart inte vara sjukskriven utan arbeta eller - om man saknar jobb - söka ett arbete. Det borde ses som en fullt rimlig princip av alla och envar.

Läs mer om reformen här.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar