2008-12-11

Varför vill oppositionen försvåra för ungdomar?


Dagen inleddes med ett utskottssammanträde som huvudsakligen bestod av överläggningar med representanter från regeringen inför det ministerråd om sociala frågor som EU håller i nästa vecka. Tidigare höll regeringen enbart samråd med EU-nämnden inför ministerrådsmöten, men för två år sedan så infördes nyordningen att samråd ska hållas med de berörda fackutskotten i riksdagen. En bra ordning som skapar en tydlighet och koppling mellan nationella frågor och sådana som är kopplade till EU-samarbetet inom respektive områden.

DN rapporterar om SCB:s arbetskraftsundersökning som bekräftar det faktum att det är unga som drabbas hårdast av arbetslösheten i den internationella finanskrisens spår. Det är inte mycket som den rödgröna röran är överens om, men på en punkt har de lyckats ena sig. De är överens om att från och med årskiftet fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Jag kan faktiskt inte förstå varför vänsterpartierna vill göra det drastiskt dyrare att anställa unga och försvåra än mer för dem som redan har det svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Totalt beräknas deras chockhöjning av arbetsgivaravgiften för unga göra det 14 miljarder kronor dyrare för arbetsgivarna att ha anställda som är under 26 år.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar