2010-08-04

Morgonens debatt i P1 Morgon

För den som vill lyssna på den debatt om sjukförsäkringen som jag deltog i nu på morgonen i P1 Morgon så hittas den här.

Vad som sällan framkommer i dessa diskussioner är att den som är svårt psykiskt sjuk har möjlighet att få sjukpeng under obegränsad tid. Något som man även i det inledande reportaget underlåter att berätta om. Och det är klart att många människor oroas i onödan av den onyanserade medierapporteringen och de övertoner som ofta hörts i den politiska debatten.

Sedan ska man givetvis vara medveten om att de som varit sjukskrivna under en lång tid, antingen på grund av en psykisk sjukdom eller som utvecklat t ex depression eller ångest utifrån att man varit sjukskriven länge för andra besvär, befinner sig i en skör situation och behöver ett bra och stödjande bemötande. Något som Försäkringskassan arbetar ambitiöst med för att lägga sig vinn om.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar