2010-08-04

En sjukförsäkring under tillfrisknande

TT och ett antal tidningar rapporterar nu att sjukskrivningarna planar ut på en stabil nivå. Försäkringskassan lyfter i den rapport som nyheten baseras på fram tillskapandet av en sammanhållen myndighet, attitydförändringar och rehabiliteringskedjan som bidragande orsaker till normaliseringen av sjukfrånvaron.

Säkert har också införandet av rehabiliteringsgarantin, utbyggnaden av psykiatrin, den förstärkta företagshälsovården, de extra miljarder som tillförts landstingen och vår stora satsning på arbetslivsinriktad rehabilitering bidragit till den positiva utvecklingen.

Tilläggas kan att detta nu betyder att vi ligger på en sjukfrånvaro som är något över genomsnittet för jämförbara länder. Det betyder att Sverige under några år har gått från att ha världens högsta sjukfrånvaro till en mer normal nivå. Och konstigt vore det väl annars eftersom att vi enligt WHO har en av världens friskaste befolkningar.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar