2010-08-04

30.000 långtidssjukrivna får hjälp tillbaka till arbetslivet

Ekot väljer idag att använda sig av samma argumentation som den rödgröna oppositionen när de speglar resultatet av Arbetslivsintroduktionen.

Låt mig först citera vad som beskrevs som syftet med Arbetslivsintroduktionen när den infördes:

”Arbetslivsintroduktionen, som ska vara individanpassad, innebär en koncentrerad utredning och kartläggning av individens förutsättningar och behov av stöd. Programmet ska som längst pågå i tre månader. Efter arbetslivsintroduktionen kommer personen att kunna hänvisas till Arbetsförmedlingens ordinarie insatser, såsom arbetslivsinriktad rehabilitering, jobb- och utvecklingsgarantin, lönebidrag, särskilt anställningsstöd, nystartsjobb eller eget arbetssökande, när detta bedöms som möjligt.” (Läs mer här och här )

Ekot fokuserar nu på att 2 procent av de som gick från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen under det första halvåret har fått ”vanliga jobb”. Men sett till syftet med reformen som den beskrivs ovan så borde det rimliga vara att istället redovisa att närmare 60% av de som deltagit i Arbetslivsintroduktionen gått vidare till de olika insatser som nämns ovan. Får vi samma utfall under det andra halvåret som under det första så kommer i år runt 30.000 personer ha fått hjälp tack vare Arbetslivsintroduktionen och arbetsförmedlingens framgångsrika arbete att hitta en väg tillbaka till arbetslivet.

Vi talar här om personer som varit sjukfrånvarande under många år och därför är det självklart att många har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering under lång tid innan dess att man är redo för ett vanligt eller anpassat arbete.

Utan arbetslivsintroduktionen skulle de 30.000 som bedöms få hjälp i år vara kvar i långtidssjukskrivning eller förtidspension, med alla de risker som följer på lång sjukfrånvaro. Som till exempel social isolering, förlorat, självförtroende, depression, ångest och missbruk. Detta faktum väljer Ekot att inte belysa.

I den rapport från Arbetsförmedlingen till regeringen som Ekots nyhet bygger på summeras resultatet på följande sätt:

"Glädjande är det personer som har lämnat Arbetsförmedlingen på grund av att de fått arbete, alternativt återfinns i subventionerat arbete. Programmet arbetslivsintroduktion syftade primärt inte till att personerna skulle gå ut i arbete inom eller efter tre månader. Syftet med programmet är att förbereda personen för fortsatt deltagande i arbetsförmedlingens insatser, program och samlade tjänsteutbud. För det första halvåret visar siffrorna att drygt hälften, 58 procent, fortsätter i något av de program som kan erbjudas. Arbetsförmedlingen är såväl glada som stolta över att vi har klarat vårt breddade uppdrag väl.”

Onekligen en kontrast till hur Ekot valt att tolka rapporten.

Gunnar Axén

Media: AB

1 kommentar:

  1. Per Kjellén2010-08-14 16:49

    Oppositionen påstår gärna, att samtliga de som blir föremål för AF:s åtgärder också blir av med sin sjukersättning, oavsett om de fortsatt är sjuka eller ej. De kan i samband med att gå i AF:s program åter söka om sjukpenning om de fortfarande är sjuka.

    Hur är det?

    SvaraRadera