2010-05-14

Socialdemokraterna - de verkliga "fuskarna"

Bloggen har på grund av mycket jobb och resande legat för fäfot den senaste månaden. Men bättring utlovas! Under de närmaste dagarna ska jag försöka göra några retrospektiva inlägg som lyfter fram en del de positiva nyheter kring sjukförsäkringen som kommit den senaste tiden.

Men först några ord om gårdagens SVT Debatt (cirka 30 min in i klipppet) som jag medverkade i och som handlade om just sjukförsäkringen. Debatten inleddes med ett reportage gjort av en irländsk journalist som försökte leda i bevis att anledningen till att sjukförsäkringen havererade för några år sedan berodde på "fusk". Själv är jag av en helt annan uppfattning. Det finns förvisso de som medvetet begår bidragsbrott - och de ska straffas enligt Bidragsbrottslagen - men orsaken till haveriet var något helt annat. Nämligen att socialdemokraterna lämnade sjukskrivna människor i långa passiva sjukskrivningar utan att ge dem vård och rehabilitering tillbaka till arbetslivet. Många människor fastnade i långa sjukskrivningar som sedan övergick i förtidspension. En utslagning av människor utan dess like. Om det finns några "fuskare" i sammanhanget så var det den socialdemokratiska regeringen som så totalt lät allt gå överstyr och bestämde att man skulle förtidspensionera sjukskrivna människor - bara för att snygga till sjukskrivningsstatistiken - istället för att ge dem den hjälp de hade behov av.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar