2010-03-30

Fyra av fem omförsäkrade finner en väg tillbaka i Jönköping

Vi moderater i socialförsäkringsutskottet har som ambition att besöka alla delar av vårt avlånga land innan vi går in i valrörelsen, projektet "Sverigeresan". Idag var turen kommen till Jönköping (där vi också förstärktes av folkpartiets Emma Carlsson Löfdahl som är ersättare i utskottet) och Värnamo. I Jönköping besökte vi Försäkringskassans Nationella FörsäkringsCenter och därefter Arbetsförmedlingen. Båda besöken var mycket givande.

På Försäkringskassan diskuterade vi i synnerhet de olika familjeförmånerna, dvs barnbidrag, föräldraförsäkring och tillfällig föräldraförsäkring, samt den omprövning som Försäkringskassan gör när man invänder mot ett beslut i ett socialförsäkringsärende. Bra diskussioner och nyttiga synpunkter som vi har att fundera kring framöver.

Igår skrev jag om att Arbetsförmedlingen i Lund och Malmö gör bedömningen att så få som var fjärde omförsäkrad kan behöva gå tillbaka till sjukförsäkringen efter att man varit med i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion (ALI). Jag trodde inte att det resultatet var möjligt att överträffa, men på Arbetsförmedlingen i Jönköping så pekar de preliminära siffrorna på att ännu färre - så få som var femte omförsäkrad - behöver återgå i sjukskrivning. Otroligt positivt att höra att så många som fyra av fem, tack vare omförsäkringen och Arbetsförmedlingens goda insatser, kan finna en väg tillbaka till arbetslivet.

Under kvällen träffade vi moderater i Värnamo på café Kafferepet och pratade om sjukförsäkringsreformen och pensionsfrågor. Kul att så många engagerade medlemmar kom till mötet!

Gunnar Axén

Media: SR P4 Jönköping (lyssna), TV4 Jönköping

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar