2010-02-07

Friska rubriker i veckan som gick

Veckan som gick har bjudit på ett antal nyhetsinslag som bidragit till att nyansera sjukförsäkringsdebatten.

I måndags gjorde Rapport något så ovanligt som en uppföljning på ett tidigare reportage (inslaget finns tyvärr inte kvar på nätet). De cancersjuka kvinnor som några veckor före jul medverkade i bl a Agenda intervjuades på nytt och fick berätta hur deras situation såg ut idag. På det hela taget så verkade det – utifrån förutsättningarna – vara tämligen bra. De hade fått stöd från arbetsförmedlingen, möjlighet att fortsätta arbeta deltid och som en av kvinnorna sa ”Det var mycket bättre än jag hade väntat mig”. Svenska Dagbladet kommenterar reportaget under rubriken ”Kanske var allt inte helt nattsvart ändå”.

I samma artikel noteras också veckans nyhet om att vi inte längre är det land som har högst sjukfrånvaro och slutar med att konstatera att detta frigör resurser som nu kan satsas på vård och rehabilitering. Ekot lyfte också upp denna nyhet som ”Svenskar inte längre sjukast i Europa” och pekade på att det nu är Norge som ligger i topp. Jon Dutrieux vid Inspektionen för Socialförsäkringen fastslår att ”Det man kan säga är ju att sjukfrånvaron i Sverige i dag ligger väldigt nära den nivå som har varit gängse i övriga Västeuropa under de senaste 20 åren.”

Hanne Kjöller följer upp nyheten i Dagens Nyheter, under rubriken ”Sjukfrånvaron: Visst blir det bättre”, men anser att sjukfrånvaron fortfarande är för hög. Expressen kommenterar under rubriken ”Friska nyheter”.

Brännpunkt i SvD har Vårdföretagarnas näringspolitiske chef, Hans Dahlgren, bidragit konstruktivt till debatten kring sjukfrånvaron:

”Det är inte en naturlag med hög sjukfrånvaro. Sjukskrivningsmiljarden och de
privata arbetsgivarnas lägre sjukfrånvaro visar att det går att få ner
antalet sjukskrivningsdagar ytterligare. Frågan om sjukskrivningar inom
vården är komplicerad och allvarlig. För att förbättra situationen på de
sjukaste vårdarbetsplatserna måste alla aktörer inom Vårdsverige verka för
att dra och sprida lärdomar från de friskaste.”

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har besökt Gislaved och Hyltebruk, där man framgångsrikt arbetar med rehabilitering. I en artikel i Hallandsposten skriver hon om hur vi skapar ”Vägar till ett friskare liv”. Mina tre riksdagskollegor, Marianne Kierkemann, Anne-Marie Brodén och Henrik von Sydow, följer upp med en artikel i samma tidning där de pekar på att ”S förvränger fakta om sjukförsäkring”.

Som en klok man sa på helgens Valfokus – sjukförsäkringsreformen kan bli en vinnarfråga för oss i valet!

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar