2010-02-25

Engagerade handläggare på Arbetsförmedlingen

Idag har jag och socialförsäkringskommittén först besökt Arbetsförmedlingen i Karlskrona och därefter Arbetsförmedlingen i Kalmar. Syftet har varit att få höra mer om hur de som omförsäkras tas emot och vilka möjligheter till stöd som de erbjuds av Arbetsförmedlingen samt - inte minst - att fånga upp de erfarenheter av reformen som finns så här långt, även om det bara gått knappt två månader efter det är förändringarna trädde ikraft.

Vi har fått med oss flera kloka synpunkter att fundera över. Skönt också att få träffa och kunna konstatera det fantastiska engagemang som Arbetsförmedlingens handläggare visar upp inför sin viktiga uppgift att stödja de som varit sjukfrånvarande länge att kunna komma tillbaka till arbetslivet.

Dagen avslutades med ett välbesökt medlemsmöte i Färjestaden (bilden). Därmed var vår sydostetapp av Sverigeresan avslutad - ett stort tack till alla vi träffat och som bidragit till att göra resan så lyckad!

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar