2010-02-24

Möte med omförsäkrade och alliansträff

Dagen har jag och kollegorna i kommittén besökt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Växjö för samtal med bl a handläggare på båda myndigheterna. På Arbetsförmedlingen träffade vi också ett tiotal personer som omförsäkrats från sjukförsäkringen till aktivititetsstödet - och som nu erbjuds arbetslivsinriktad rehabilitering - för att lyssna på deras erfarenheter. Viktiga och kloka synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Kvällen ägnade vi åt att berätta om Alliansens migrationspolitik och sjukförsäkringsreformen för alliansvänner i Ronnebys kommunhus.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar