2009-11-11

Debatt om rätten till sjukvård för de som befinner sig olagligt i Sverige


Igår var det interpellationsdebatt om rätten till sjukvård för de som befinner sig olagligt i Sverige (ofta benämnda "papperslösa" eftersom att de saknar papper på att de får vistas i landet). En fråga som inte är så svart eller vit som vissa försöker framställa den.

Rätt till akut sjukvård det har alla och ingen får nekas detta även om personen befinner sig i illegalt i landet. Att däremot tillerkänna alla som vistas i landet - även de som befinner sig olagligt här - rätt till subventionerad sjukvård är ett långtgående steg vars konsekvenser alla inte verkar ha tänkt igenom.

En sådan princip skulle nämligen ge såväl den internationella brottslingen på flykt undan rättvisan som den amerikanska turisten på tillfälligt besök i Sverige rätt att få ta del av vår skattefinansierade sjukvård. En ordning som jag tror de allra flesta skulle tycka vara orimlig.

Däremot finns det anledning att se över vilka rättigheter barn och gravida ska ha till sjuk- och mödravård, för att barn - födda eller ofödda - inte ska riskera att få lida för sina föräldrars handlingar.

Jag deltog förvisso inte i interpellationsdebatten, men fick kommentera och redogöra för vår moderata uppfattning i TV4:s Nyheterna.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar