2009-11-11

OECD anser att reformeringen av sjukförsäkringen är helt rätt

Under eftermiddagen idag har jag tillsammans med några kollegor samtalat med OECDs vice generalsekreterare Aart de Geus, som tidigare bland annat varit socialminister i Holland, om sjukförsäkringen i ett internationellt perspektiv. Många andra länder har likt Sverige brottats med höga sjukskrivningstal under det senaste decenniet. Även om Sverige varit extremt både vad gäller omfattningen på problematiken och kostnaderna för sjukfrånvaron.

OECD har studerat 13 länder och presenterat sina slutsatser i en rapport. Bland annat pekar man på behovet av tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser och ekonomiska drivkrafter för återgång i arbete. Aart de Geus framhöll att den sjukförsäkringsreform vi har genomfört ligger helt i linje med OECDs rekommendationer för vad som behöver göras.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar