2009-09-14

Bostadstillägget för förtidspensionärer höjs

Idag kom ett glädjande besked till landets förtidspensionärer (de som har sjuk- eller aktivitetsersättning). Regeringen föreslår i budgeten att bostadstillägget höjs med upp till 6.600 kronor per år. Gränsen för högsta bostadskostnad som ersätts höjs från 4.500 till 5.000 kronor i månaden och andelen av bostadskostnaden som ersätts höjs från 91 till 93 %.

Socialdemokraterna försämrade för dessa personer under sin tid vid makten och lät medvetet bostadstillägget för dem släpa efter. För varje gång som bostadstillägget för ålderspensionärer höjts så har klyftan mellan dem och förtidspensionärerna vidgats. Nu rättas denna orättvisa till och både förtidspensionärer och ålderspensionärer får nu lika stort bostadstillägg. Drygt 130.000 personer berörs av höjningen.Bloggar och media: Den hälsosamme ekonomisten Anders W Jonsson AB DN SvD GP HD SDS Ex

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar