2009-08-10

Kloka prioriteringar

Idag presenterade Fredrik och Anders våra moderata prioriteringar inför de kommande budgetdiskussionerna.
För vår del gäller följande:

”1. Satsningar för att värna välfärdens kärna

Att värna välfärdsverksamheter som skola, omsorg, sjukvård och brottsbekämpning är viktigt både för tryggheten och rättvisan. Alliansregeringen har de senaste åren tillfört kommunsektorn resurser som gör att möjligheterna att möta nedgången är bättre än de annars skulle ha varit.

Vår bedömning är nu att ytterligare förstärkningar är nödvändiga för att trygga välfärdsverksamheter i kommuner och landsting. Historiska satsningar har även gjorts för fler poliser och skärpta insatser i kampen mot brott. Nu bör nästa steg tas för att få på plats en bättre brottsbekämpning och samtidigt möjliggöra ökad effektivitet inom hela rättskedjan.

2. Förstärkt stöd till omställning och utbildning

Höjd arbetslöshet och minskad sysselsättning är att vänta även om konjunkturbilden stabiliseras. En vändning i konjunkturen kommer därtill först senare att följas av motsvarande vändning på arbetsmarknaden.

Fortsatta insatser krävs därför inom ramarna för en aktiv arbetsmarknadspolitik i form av insatser för människors omställning, utbildning, anställningsbarhet. Detta för att motverka långtidsarbetslöshet samt till stöd för de människor som förlorar jobbet.

3. Reformer för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast

Erfarenheterna från 1990-talet visar tydligt behovet av tidiga insatser för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast, men också för att förhindra ett tillstånd av jobblös tillväxt när konjunkturuppgången kommer. Den långsiktiga politiken för ökad jobbtillväxt, att stimulera arbetsutbudet och göra det mer lönsamt att arbeta måste därför fortsätta. Få åtgärder är så effektiva i detta arbete som ökade drivkrafter för arbete genom skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare. Ett fjärde steg i jobbskatteavdraget skulle ge hushållen ökade trygghetsmarginaler och förstärka arbetslinjen.”

Verkar vara en klok och välavvägd att-göra-lista.

Läs gärna mer här.

Media: Exp, AB, SvD1, SvD2, GP, SvD2, DN,


Gunnar Axén


1 kommentar:

  1. Även pensionärerna bör få en skattesänkning som motsvarar jobbskatteavdragen. Jobbskatteavdragen ger mera pengar i hushållskassan och ökar konsumtionsvilligheten, ÄVEN för pensionärer! Eller tror Fredrik att vi stoppar extra pengar i madrassen? "Anonym pensionär"

    SvaraRadera