2009-08-11

Höstterminens första utskottssammanträde

Idag är det dags för höstterminens första utskottssammanträde. Dagens viktigaste fråga är ett yttrande till Justitieutskottet över Stockholmsprogrammet. Men vi kommer också att preliminärt ta ställning till ett antal andra ärenden som vi ska avgöra senare under hösten. Bland annat ny lagstiftning rörande den från årsskiftet nyinrättade Pensionsmyndigheten, en ny beräkningsgrund för balanstalet i pensionssystemet, införandet av ett högriskskydd för sjuklönekostnader, utökning av antalet dagar med närståendepenning och en utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar