2009-06-09

Lyckat seminarium om En hållbar socialförsäkring

Dagens seminarium hos Skattebetalarna var välbesökt och lyckat. Två av författarna till boken En hållbar socialförsäkring, Stefan Fölster och Robert Gidehag, presenterade principerna för en reformerad socialförsäkring och grunddragen för hur den kan utformas. Undertecknad, Håkan Svärdman från Folksam och Jens Magnusson från SEB Trygg Liv var inbjudna att kommentera boken.

Det är ett intressant förslag som författarna lagt fram, i synnerhet för att det bygger på att skapa drivkrafter som gynnar den enskilde försäkringstagaren vad gäller till exempel bemötande, stöd och tillgång till snabb vård och tidiga rehabiliteringsinsatser. Ett bra inspel inför den kommande socialförsäkringsutredningen.

Här kan du helt legalt tanka ner boken och här hittar du en artikel på Newsmill som i korthet presenterar innehållet i boken.

Gunnar Axén

1 kommentar:

  1. christian jonasson2009-06-11 23:18

    "Axén menade också att det arbetsgivaravgifterna på samma sätt borde omvandlas till en skatt på lönen, så att det blev tydligt vad försäkringen egentligen kostar"

    Vad håller du på med egentligen?
    Ska du sänka lönen eller?

    SvaraRadera