2009-05-07

Givande rundabordssamtal med Försäkringskasse- och Arbetsförmedlingstjänstemän

Denna dag har jag bland annat ägnat åt utskottssammanträde och ett mycket givande rundabordssamtal. Utöver att försöka jobba igenom en ständigt överfull mailbox...

Rundabordssamtalet under eftermiddagen leddes av mig och min kollega Hillevi Engström som är ordförande i Arbetsmarknadsutskottet. Gäster var ett tjugotal tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Uppsala (och så vitt jag noterade en från Enköping). Framförallt uppehöll vi oss vid att diskutera situationen för sjukskrivna arbetslösa eftersom att det var just dessa personer som våra gäster arbetar med.

Det är viktigt att fundera ordentligt kring vilka lösningar som är de bästa för de personer som står längst från arbetsmarknaden och har behov av stöd från flera håll. En pragmatisk hållning är också att föredra. Finansiell samverkan är en modell, men den kan säkert utvecklas och det finns troligen också behov av att hitta andra stödåtgärder för att hjälpa dessa människor tillbaka till arbetslivet.

Vår diskussion, som bland annat utgick från några verkliga (anonyma) exempel, var givande - som alltid när synpunkterna kommer från de som arbetar direkt med de människor som har behov av vårt gemensamma stöd. Både Hillevi och jag fick med oss ett antal kloka ord inför vårt fortsatta arbete. Ett stort tack till er som ville dela med er av era erfarenheter och råd till oss!

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar