2009-05-05

Arbetsskadeförsäkringen - "Fallucka eller trampolin?"

På väg med tåget till Stockholm. På förmiddagen idag ska jag besöka den socialdemokratiska tankesmedjan Arena idé för att delta i ett seminarium och kommentera en rapport om Arbetsskadeförsäkringen, "Fallucka eller trampolin?", skriven av Håkan Svärdman. Den innehåller förslag till hur en ny arbetsskadeförsäkring ska kunna se ut. Motivet bakom kan sammanfattas med författarens egna ord, där arbetsskadelivräntan beskrivs som "...en biljett ut ur arbetslivet."

Författaren föreslår en ny arbetsskadeförsäkring som bygger på en försäkringsplikt för arbetsgivarna, där arbetstagarna i första hand ges reella möjligheter till rehabilitering men alltid är garanterad ett inkomstskydd enligt skadeståndsrättsliga principer och ersättning för ideell skada.

Rapporten får väl ses som ett av, vid det här laget flera, intressanta inspel inför den kommande socialförsäkringsutredningen och innehåller en hel del tänkvärt. Ska bli intressant att få diskutera den.

Gunnar Axén

1 kommentar:

  1. Försäkringsplikt är väl det samma då som avtalsplikt. Det bryter mot avtalsfriheten på liknande sätt som det som vänstern innan anklagade alliansen för förra året, att avdrag skulle göras i sjukförmåner för sjukskrivna som hade avtalsbaserade sjukförsäkringsavtal genom arbetsgivaren, så att taket i sjukersättning skulle nå ett maximum. Det är bättre med privata försäkringar, men inte att införa avtalsplikt för arbetsgivare eller arbetstagare. Avtalsfrihet är det som borde gälla. Både i sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Sen kan man ha ett visst minimum skydd för dom allra svagaste utsatta grupperna. Kanske med rättshjälpen som parallell. Ett behovsanpassat skydd från staten där privata försäkringar inte hade kunnat eller kan täcka upp.
    Anna Lundgren, Allians-väljare

    SvaraRadera