2009-04-22

Anhörigstödet utvidgas - närståendepenningen förlängs

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson meddelar att närståendepenningen, den ersättning för förlorad arbetsinkomst som går till den som vårdar en nära anhörig som är sjuk, föreslås utvidgas från 60 till 100 dagar. En välkommen förbättring för många människor i en svår och utsatt situation.

Som så ofta när det gäller positiva förändringar så kan vi räkna med ett försumbart intresse från medias sida.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar