2009-03-16

När drar Bodström samma slutsats?

Jag noterar på Politikerbloggen att Tomas Eneroth (s) släpper ett styrelseuppdrag som han haft vid sidan om riksdagsuppdraget. Det kanske är klokt, även om uppdraget inte kan vara allt för betungande, att koncentrera sina krafter på uppdraget som riksdagsledamot.

Frågan är bara när hans partikamrat Tomas Bodström (s) drar slutsatsen att han ska koncentrera sig på att vara riksdagsledamot och att detta uppdrag torde vara svårt att utföra med full kraft samtidigt som man knäcker extra som romanförfattare och advokat. Men det är förvisso inte mitt bekymmer... Med sjunkande opinionssiffror så borde det bara vara en tidsfråga innan man internt inom socialdemokraterna ställer ökade krav på Bodström.

Media om opinionsläget: DN, SvD1, SvD2, AB1, AB2, SDS,

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar