2009-02-12

Något LO talar tyst om idag

För snart två år sedan gav LO ut en rapport vari man bland annat skriver:

"Den tillfälliga lösning som sjukskrivning med sjukpenning ska utgöra bör inte bli längre
än vad som krävs för att den sjukskrivne ska återfå sin hälsa, och därmed också sin
förmåga att arbeta. Det finns dock tecken som tyder på att människor fastnar i
sjukskrivning."


I samma rapport föreslås att man maximalt ska kunna vara sjukskriven i 14-15 månader. Klart mycket hårdare regler än den tidsgräns på 30 månader som nu gäller.

Men den rapporten talar LO tyst om idag. Det är ju svårt att skälla på regeringen när man självt har föreslagit tuffare regler.

Media: DN1, DN2 , SDS

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar