2009-02-02

Id-kortsproblem för nyanlända löst under våren

Ekot rapporterar idag om problemet för personer som kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd och personnummer, men som har svårt att få ett svenskt id-kort eftersom att de saknar id-handlingar från sitt ursprungsland. Det framställs i nyhetsrapporteringen som om detta vore ett nytt problem som ingen tidigare noterat, men så är inte fallet. Regeringen har redan vidatgit åtgärder för att råda bot på problemet och senast den 1 juni ska Skatteverket kunna utfärda id-kort för dess personer.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar