2009-02-02

Försäkringskassan skickar 420.000 brev

Förra veckan rapporterade media flitigt om de förseningar som drabbade många av Försäkringskassans kunder hårt i slutet av sommaren och början av hösten. Idag meddelar Försäkringskassan att man nu går ut med information till alla de 420.000 personer som beviljats sjukersättning (förtidspension) före den 1 juli förra året.

Tanken med brevet är att informera om de nya möjligheter alla dessa personer sedan årssikftet har att arbeta ideellt, studera eller ta ett vanligt jobb med bibehållen rätt till sjukersättning. Tanken är att helt ta bort den tröskel som gjort att många fastnat i ett permanent utanförskap. Nu får alla dessa människor möjlighet att delta i en social gemenskap eller en arbetsgemenskap och jobba utifrån sina egna förutsättningar utan att vara oroliga för att rätten till sjukersättning ifrågasätts. Redan nu - efter en månad - har 3.000 personer anmält att de i någon utsträckning kommer att arbeta.


Reformen kallas för "Från sjukersättning till arbete" och är oerhört positiv för alla de 420.000 personer som berörs. Är det någon som tror att denna nyhet kommer att få något större utrymme i media...?


Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar