2009-02-26

"Fokus i vården har hittills inte legat så mycket på att folk ska tillbaka i arbete."

Jag själv och ibland tillsammans med mina moderata kollegor i Socialförsäkringsutskottet har rest en hel del runt om i vårt land under det senaste året. Vi har bland annat träffat sjukskrivna, handläggare på Försäkringskassan, läkare, sjukgymnaster och annan vårdpersonal.

Det allra vanligaste budskapet till oss har varit att sjukvården inte klarar av att leverera den vård och rehabilitering som människor har behov av för att kunna återgå i arbete.

Peter Pettersson vid landstinget i Bleking uttalade nyligen i en artikel i DN att "Fokus i vården har hittills inte legat så mycket på att folk ska tillbaka i arbete.".

Precis så har det varit.

Men det måste bli en ändring på detta.

Och därför har vi infört den rehabiliteringsgaranti som omnämns i artikeln. Den är frivillig för landstingen att ansluta sig till, men om man gör detta så får landstingen relativt stora ekonomiska tillskott för att man ska kunna finansiera rehabiliteringsinsatser riktade mot de två största diagnosgrupperna, psykiska sjukdomar och problem med rörelseorganen. Därför är det märkligt att det i artikeln klagas på att man inte har resurser. Det är ju exakt det man får. Totalt handlar det om miljardbelopp som tillförs landets landsting om de väljer att ansluta sig till rehabiliteringsgarantin.

Sedan kan man ju tycka att landstingen borde kunna leverera tillräckligt med sjukvård och rehabilitering för den landstingskatt som vi betalar. Men så är ju inte fallet.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar