2009-01-02

Många får en högre ersättning

Ekot har idag rapporterat om att ”Många får sänkt sjukersättning”. Förutom att reportaget använder den felaktiga termen sjukersättning när man menar sjukpeng (sjukersättning heter det som förr kallades för förtidspension) så visar det på en okunskap om hur förhållandet har varit tidigare. Reportaget hade lika gärna kunnat haft rubriken ”Många får en högre ersättning”.

Låt mig kort redogöra för hur det fungerat tidigare. Då fick man först sjukpeng på 80% av den sjukpenninggrundade inkomsten och var man sedan sjukskriven i ett år så prövades man för sjukersättning/förtidspension. Detta var nämligen socialdemokraternas metod för att få ner sjukskrivningstalen. Förtidspensionerade räknas nämligen inte som sjukskrivna. Fick man sedan sjukersättning, vilket många fick mot sin vilja, så erhöll man istället 64% i sjukersättning. Förtidspensionering utgjorde dessutom grund för uppsägning från arbetsgivaren och helt plötsligt var man förpassad ut i utanförskap. Under socialdemokraternas tid vid makten förtidspensionerades 140 personer om dagen. En cynisk politik där förbättrad sjukskrivningsstatistik var viktigare än att människor gavs möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.

Den förändringen vi har gjort är att ta bort den automatiska prövningen för sjukersättning/förtidspension efter ett års sjukskrivning. Istället för att få 64% i sjukersättning så får man nu 75% i ersättning från sjukförsäkringen (förlängd sjukpeng). Ekot hade således lika gärna kunnat göra reportaget på temat ”Många får en högre ersättning”. Till detta ska lägga att vi genomför omfattande satsningar på att få till stånd tidigare, aktiva rehabiliteringsinsatser för att den sjukskrivne inte ska fastna i en lång och passiv sjukskrivning.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

10 kommentarer:

 1. Hur många får en högre ersättning?? Vi som har ersättningen sedan ett tag får inget "lyft". Vi får det vi haft. Den nya ersättningen gäller nya belsut, hur många är det nu när alla anses arbetsföra??

  SvaraRadera
 2. Nej Gunnar Axén, så gjordes inte. Det fanns tankar på att man efter ett års sjukskrivning skulle prövas mot sjukersättning (ja, f.d. förtidspension) men det tog betydligt längre tid än så. Jag har nog aldrig mött någon som detta skedde för. Och jag möter/har mött många sjukskrivna. Det betyder att Ekots reportage är helt korrekt.

  Gå gärna in på min blogg och läs mitt inlägg ”Välkommen till s-bloggar, Gunnar Axén (m)” på http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1732&blogg=28891, där finner du även en länk till Simone Olofssons blogginlägg ”Inte Socialdemokraternas fel att jag är orolig Gunnar Axén”. Dessutom har du förhoppningsvis också läst Daniels svar till dig i anslutning till inlägget ”De borde protesteras mer här i Sverige mot orättvisorna” på http://www.s-bloggar.se/p/5gtsv/-de-borde-protesteras-mer-haer-i-sverige-mot-oraettvisorna

  Vänliga hälsningar
  Eva

  SvaraRadera
 3. Om vi hade haft kvar den ordning som socialdemokraterna införde så skulle de allra flesta som varit sjukskrivna i mer än ett år gått från 80% i sjukpeng till 64% i sjukersättning (förtidspension). Nu har vi istället infört den förlängda sjukpengen som ger 75% i ersättningsnivå.

  Socialdemokraternas politik, som förpassade så många människor ut i utanförskap, var djupt cynisk. För att snygga till sjukskrivningstalen så förtidspensionerades 140 personer om dagen under socialdemokraternas tid vid makten.

  SvaraRadera
 4. Svar till Eva:

  Jodå, det vara inte bara "tankar" som ni socialdemokrater hade på att införa en prövning för förtidspension efter ett års sjukskrivning. Denna prövning infördes också.

  Jag har själv träffat på försäkringskasseanställda som omfattades av det system som byggde på att man fick en bonus om man lyckades förtidspensionera ett visst antal personer.

  Denna prövning för förtidspension efter ett års sjukskrivning infördes i samband med att socialdemokraterna faställde målet om att halvera sjukskrivningstalen. Och är man förtidspensionerad så är man inte sjuksriven i statistiken.

  Jag förstår att det är svårt för en socialdemokrat att erkänna denna cyniska politik, men den var ett faktum under er tid vid makten.

  Kanske var det detta som socialdemokraternas socialförskringspolitiska talesman, Veronica Palm, syftade på när hon till tidningen Arbetsliv uttalade "Det fanns en massa brister i det gamla systemet och vi var inte nöjda med det."?

  SvaraRadera
 5. Jag undrar fortfarande vem som får höjd ersättning? Det är nämligen det du säger i rubriken. Många får en högre ersättning, vilka många då?? Kan jag alltså räkna med ett brev från Försäkringskassan som säger att nu höjer vi din ersättning??

  SvaraRadera
 6. Hej Gunnar
  Tack för ditt svar. Jag instämmer helt i att mitt partis socialförsäkringssystem långt ifrån var heltäckande. Men det som ditt parti tillsammans med de övriga allianspartierna har sysslat med, är ju inte en förbättring av tidigare system – utan en klar försämring för de sjuka.

  Jag framhärdar i att de sjuka normalt inte övergick i sjukersättning efter ett år, då var det väldigt särskilda omständigheter, t.ex. att det var en ekonomisk vinst för den sjuke som hade så låg sjukpenninggrundande inkomst att det i stället blev en inkomstförhöjning med sjukersättning. Sådana sjuk”fall” fanns och finns. Vanligtvis gjordes då ansökan om sjukersättning av den sjuke och det var tydligt klarlagt att det handlade om en långvarig sjukdom.

  Det vore faktiskt intressant att se hur lång tid sjukskrivningarna pågick innan ”tvångspensionering” inträdde. Finns sådan statistik? Min erfarenhet bland vänner, kolleger och övriga kommuninvånare visar på helt andra tidsperspektiv.

  Vänliga hälsningar
  Eva

  SvaraRadera
 7. Var det verkligen så att det applåderades när förslaget gick igenom i riksdagen? Var inte det att förnedra motståndarna till förslaget.

  SvaraRadera
 8. Till Fritt ur hjärtat:

  Precis som jag skriver så är det många som får en högre ersättning än de skulle ha fått med den ordning som socialdemokraterna införde. 75% i förlängd sjukpeng är mer än 64% i sjukersättning.

  SvaraRadera
 9. Till Eva:

  De förändringar som vi gjort inom sjukförsäkringen syftar till att sätta stopp för långa passiva sjukskrivningar och ersätta dem med tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser. Fokus ligger på avstämningar av arbetsförmågan vid bestämda tidsgränser för att inte sjukskrivningar ska rulla på utan att något sker. Vi har satsat flera miljarder extra på sjukvården för att de ska ge tidiga vård- och rehabiliteringsinsatser.

  Att ta itu med de problem som skapades under socialdemokraternas tid vid makten är inte gjort i en handvändning, men steg för steg så skapar vi en sjukföräkring och en rehabiliteringsprocess som fungerar.

  Den automatiska prövningen för förtidspension/sjukersättning efter ett års sjukskrivning infördes under socialdemokraternas tid vid makten. Jag kommer återkomma med en del statistik kring detta i ett blogginlägg. Men jag kan avslutningsvis säga att det är inte ett obetydligt antal människor som berättat för mig under de senaste åren att de förtidspensionerades mot sin vilja och utan att fått någon hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. 140 personer om dagen förtidspensionerades under socialdemokraternas tid vid makten.

  SvaraRadera
 10. Till Arne:

  Det applåderas en hel del i riksdagen, inte minst under debatterna men ibland också i samband med beslutsfattandet. Kommer inte ihåg om så skedde vid just detta beslut, men om så var fallet så var det ett uttryck för att det var en av många efterlängtad reform.

  SvaraRadera