2009-01-02

Den nya utnämningspolitiken visar goda resultat

Ekot presenterar idag en intressant undersökning som visar att regeringens nya utnämningspolitik har gett ett myckat bra utfall.

Under socialdemokraternas tid vid makten så ägnade sig Göran Persson åt att, som han själv uttryckte det, "lägga pussel" med de olika generaldirektörsutnämningarna och vid tillsättandet av andra statliga toppjobb. Jobben annonserades inte ut, inga tydliga krav på meriter för olika jobb fastställdes och inte sällan tycks det viktigaste kompetenskravet ha varit att man innehaft socialdemokratisk partibok.

När vi gick till val lovade vi att ändra på detta och nu ser det ut som att förändringarna har börjat ge resultat. Jobb utannonseras, krav på meriter klargörs och utnämningarna avspeglar bättre än tidigare befolkningens sammansättning. För första gången utses lika många kvinnor som män till statliga chefspositioner och andelen utsedda med utländsk bakgrund har ökat till en femtedel.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar