2009-01-24

Falsk marknadsföring av Agenda

Redan i torsdags så blev jag inbokad av SVT:s Agenda att vara med och diskutera flyktingpolitik i morgondagens program, men idag blev jag avbokad. Förmodligen har de insett att jag respekterar de olika roller riksdagen respektive myndigheter och domstolar har - och därmed inte heller uttalar mig i enskilda ärenden (vilket de troligen vill eftersom att det blir mer underhållande TV om man får till en debatt med Migrationsverkets generaldirektör om ett enskilt fall).

Riksdagen stiftar lagar och myndigheter/domstolar tolkar och tillämpar dem. Lagstiftare ska inte försöka att tolka lagen åt myndigheterna, då blir styrningen oklar och rättsosäkerhet uppstår.

Däremot så kan vi lagstiftare diskutera lagens utformning, förarbeten och motiven bakom olika paragrafer. Vi kan också utifrån praxisbildningen dra slutsatser om det kan behövas förändringar av lagen för att uppnå de syften med lagen som riksdagen önskar. Just vad gäller utlänningslagen så pågår just nu en översyn som ska presenteras i juni. När den är klar så finns det all anledning för oss politiker att fundera på eventuella förändringar av lagen.

Jag noterar dock att Agenda fortfarande marknadsför morgondagens program med att jag kommer att medverka. Så är dock alltså inte fallet. Falsk marknadsföring, Agenda!

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar