2008-12-01

Oppositionens försprång snart utraderat

På väg mot Stockholm. Först för att delta i en konferens med Sociala rådet. Därefter blir det ett par ärendedebatter i kammaren. Den första handlar om sänkta arbetsgivaravgifter generellt och dessutom en extra stor nedsättning av arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år.

Noterar till min glädje att ännu en opinionsmätning, denna gång från Skop, visar att skillnaden mellan oppositionen och Alliansens krymper. Nu är skillnaden endast 3 procentenheter. De största förändringarna denna gång är att vänsterpartiet tappar och att vi går framåt. Det är förståeligt att människor söker sig till det enda trovärdiga regeringsalternativet i en tid då den internationella finanskrisen ställer politiken inför stora utmaningar. Den splittrade oppositionen hade inte haft mycket att komma med om de haft ansvaret för landet i tider som dessa.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar