2008-12-31

Många anledningar att fira tolvslaget!

Snart bär det av ut i skärgården, gryts skärgård utanför Valdemarsvik, för nyårsfirande.

Vid midnatt är det dags att fira det nya året – men också en och annan reform som många sett fram emot.

Inom mina ansvarsområden så är den största och viktigaste reformen möjligheten för förtidspensionerade att studera, engagera sig ideellt och arbeta med bibehållen rätt till sin sjukersättning. De 430.000 som beviljats förtidspension (icke tidsbegränsad sjukersättning) före den 1 juli i år kan nu delta i en social gemenskap, arbetsgemenskap och fylla sin vardag med ett meningsfullt innehåll utan att vara rädda för att Försäkringskassan ska dra in rätten till ersättning. För den som jobbar gäller att man får tjäna ca. 43.000 kronor innan förtidspensionen reduceras därutöver minskas förtidspensionen med 50 öre per intjänad krona. Viktigt dock att man anmäler till Försäkringskassan om man arbetar.

Denna reform är ett sätt för oss att hjälpa alla de människor som ofta förtidspensionerades mot sin vilja som ett resultat av att socialdemokraterna ville få bort dem ur sjukskrivningsstatistiken. Socialdemokraterna lovade nämligen under sin tid vid makten att halvera sjukskrivningstalen, men istället för att erbjuda människor rehabilitering och vård så valda man att nästan med automatik förtidspensionera den som varit sjukskriven i ett år. Läs mer om reformen här.

Ett annan förändring av stor vikt är den generella sänkningen av arbetsgivaravgifterna med en procentenhet, vilket innebär minskade kostnader för att anställa och medför en betydande ekonomisk stimulans i en dålig konjunktur. Arbetsgivare, privata och offentliga, för på detta sätt ökade resurser att behålla personal, nyanställa och investera för framtiden.

Landets unga, under 26 år, har också särskild anledning att fira vid midnatt. Då halveras arbetsgivaravgifterna för dem. Därmed blir unga mer attraktiva och får det lättare att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Till dessa reformer kommer ytterligare en lång rad av positiva förändringar som träder ikraft vid midnatt.

Det finns således många anledningar att fira tolvslaget!

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar