2008-12-30

Ger med den ena handen och tar med den andra

DN debatt kräver nu den rödgröna röran mer bidrag till kommunerna.

Från och med årsskiftet sänks arbetsgivaravgifterna med en procentenhet. Enbart detta medför att landets kommuner och landsting får en förbättrad ekonomi med 6 miljarder kronor, årligen. Vidare halveras arbetsgivaravgiften för vilket skapar ytterligare utrymme i de kommunala ekonomierna på minst ett par miljarder kronor. Den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften har vänsterpartiet motsatt sig, halveringen av arbetsgivaravgiften för unga har oppositionen samfällt gått emot.

Vänsterpartiet således höja kostnaderna för kommuner och landsting med över 8 miljarder kronor, de andra två oppositionspartierna vill höja kostnaderna med ett par miljarder kronor. Så när man ger med ena handen så tar man med den andra.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar