2008-11-21

Migrationsdebatt i P1 Morgon

Efter bara några timmars sömn bar det av till P1 Morgon vid sextiden. Återigen handlade det om migrationspolitik.

Bakgrunden är den att vi har infört en ny lag som underlättar för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Om en arbetsgivare inte kan finna arbetskraft i Sverige eller inom EU så blir det fr o m den 15/12 möjligt att söka arbetskraft i andra länder. Ett krav är att lön och anställningsvillkor minst motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtal eller branschpraxis.

Som arbetskraftsinvandrare kan man få uppehållstillstånd i upp till två år, med en möjlig förlängning i ytterligare två år. Därefter ska man kunna söka om att få permanent uppehållstillstånd.

Vi underlättar också för personer utanför EU att komma till Sverige och söka jobb, liksom för utbytesstudenter som studerar i Sverige att söka och stanna som arbetskraftsinvandrare.

Sedan införs även en möjlighet för asylsökande som fått avslag på sin ansökan att söka uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare, under förutsättning att de arbetat minst 6 månader under asylprocessen, medverkat till att fastställa sin identitet och har löfte om arbete i ytterligare minst ett år.

Läs mer om reformen här.

Så långt om arbetskraftsinvandringen.

Debatten i P1 Morgon handlade om de personer som tidigare fått avslag på sina asylansökningar eftersom de inte befunnits ha flyktingskäl, vara skyddsbehövande i övrigt eller omfattas av synnerligen ömmande omständigheter. Personer som enligt svensk lag är skyldiga att återvända till sina ursprungsländer.

Upplägget var det vanliga. Först ett reportage om ett enskilt fall som inte belyser alla omständigheter. Sedan en upprörd talesman, i detta fall en högst onyanserad flyktingadvokat. Därefter debatt.

Poängen med inslaget var att de som fått avslag på sina asylansökningar tidigare och som är skyldiga att återvända, men i strid med lagen inte gjort det, borde få stanna i enlighet med den nya lagen om arbetskraftsinvandring.

Flyktingadvokaten Tryggve Emstedt lyckades framstå som ytterst oseriös när han pratade om främlingsfientlighet samtidigt som vi inför en av världens mest generösa lagar om arbetskraftsinvandring. Vidare anser han uppenbarligen att det ska löna sig att inte respektera svensk lag och att retroaktiv lagstiftning är helt ok. Märkliga ståndpunkter för att komma från en jurist.

Lyssna på debatten här.

Hela inslaget hittar du en bit ner på denna sida.

Nu bär det snart av till Vår Gård i Saltsjöbaden för en heldagsövning med mina moderata kommittéordförandekollegor, dvs de moderata förstanamnen i de olika riksdagsutskotten.

Ikväll blir det en ny match med det moderata bowlinglaget i Norrköping. För närvarande leder vi serien.

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar