2008-11-22

Fortsatt uppgång för moderaterna och Alliansen

Dagens opinionsmätning från TV4/Novus visar på en fortsatt uppgång för oss moderater och Alliansen som helhet. Socialdemokraterna fortsätter att tappa kraftigt. Skillnaderna mellan Alliansen och den splittrade oppositionen minskar ytterligare. Novus Arne Modig kommenterar undersökningen på Politikerbloggen och pekar på Alliansens förmåga att ta ansvar för landet i besvärliga tider och oppositionens oförmåga att samarbeta som grundläggande förklaringar bakom opinionsutvecklingen.

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar