2010-01-03

Mona (s) borde lyssna på Anna (s)

Mona Sahlin avslöjar på nytt hur oklara sossarna är i sitt tänkande kring sjukförsäkringen när hon i Svenska Dagbladet svarar på läsarnas frågor. Hon säger att de vill avskaffa tidsgränserna i sjukförsäkringen - trots att de inte har finansierat något sådant förslag i sin skuggbudget. Man lovar således en sak, men man har inga resurser att infria löftet. Eller är det så att man helt kallt räknar med att svika löftet om olyckan skulle vara framme i valet?

Dessutom - och det är värre - man verkar inte ha lärt sig något av historien. Det var avsaknaden av tidsgränser som ledde till att sjukskrivningsprocessen havererade under sossarnas styre. Vilket bland annat visade sig i att vi på en och samma gång hade en av världens friskaste befolkningar samtidigt som vi hade världens mest sjukfrånvarande folk. Sossarnas cyniska lösning för att få ner sjukskrivningstalen var att förtidspensionera bort så många sjukskrivna som möjligt istället för att ge dem rehabilitering och stöd att komma tillbaka i arbete.

Någon form av insikt om att något ändå borde göras måste det trots allt ha funnits när (s)-regeringen tillsatte den tidigare socialdemokratiska sjukförsäkringsministern Anna Hedborg för att utreda vad som behövde göras med sjukförsäkringen. Så här skriver hon bl a om tidsgränser i den utredning hon överlämnade till regeringen hösten 2006:

"En förändring vi bedömer som närmast oundgänglig är att en tydlig tidsgräns sätts för sjukpenningen. Sveriges extrema sjukskrivningstider är unika och det är också det faktum att vi saknar en bortre gräns för hur länge man kan uppbära sjukpenning. Vi har inte funnit något som talar för att de långa sjukskrivningstiderna skulle ha några positiva effekter. Däremot talar mycket för att tiderna i sig har en negativ effekt på chanserna att komma tillbaka till arbetsmarknaden. " (SOU 2006:86, sid 95-96)

Kanske vore det en idé om Mona Sahlin (s) lyssnade något på sin tidigare ministerkollega Anna Hedborg (s), som torde vara den socialdemokrat som besitter den absolut bästa kunskapen om och erfarenheten av vårt sjukförsäkringssystem. Det kanske är ett lite för konservativt synsätt för Sahlin att man ska lära sig av historien, men det är onekligen ett sätt att undvika att göra om ett misstag som drabbat så många människor.


Gunnar Axén

Media: KB, KB, Dagen, GP, LTÖ, Bar, AB, SmP, AB, DN, AB, HD, DN, AB, Sydsv, Sydsv, AB, SvD, SvD, SvD, SmP, DN, AB, AB, SvD, DN, DN, SvD, GP, Dagen, AB, DN,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar