2009-09-24

Arbetsskadeförsäkring i behov av reformering

Under eftermiddagen besökte jag Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare inom arbetsskadeförsäkringen som hade konferens på Vår Gård utanför Stockholm. Det var ett mycket givande idéutbyte om hur arbetsskadeförsäkringen skulle kunna reformeras. För det finns helt klart anledning att göra något åt även denna försäkring.
Under senare år så har bland andra Eskil Wadensjö och Gabriella Sjögren Lindquist i en SNS-rapport, Håkan Svärdman i en idéskrift från Arenagruppen, Anna Hedborg i Socialförsäkringsutredningen och Riksrevsionen i en rapport pekat på två huvudsakliga brister i arbetsskadeförsäkringen. Den ena är den att det inte finns några som helst drivkrafter inbyggda i försäkringen för arbetsgivare att arbeta skadeförebyggande på arbetsplatserna eftersom att försäkringen inte finansieras med en riskdifferentierad premie utan via arbetsgivaravgiften. Den andra bristen är den oftast mycket kraftiga marginaleffekt som uppstår då någon som en gång väl beviljats livränta senare i livet skulle vilja försöka ta sig tillbaka till arbetsmarknaden eftersom att rätten till livränta då helt upphör, något som motverkar återupprättandet av arbetslinjen.
Än är inte socialförsäkringen färdigrenoverad.
Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar