2009-08-25

Givande diskussion hos Försäkringskassan i Umeå

Efter Skellefteå begav vi oss till Umeå där vi inledde med ett besök på Försäkringskassans Lokala Försäkringscenter. Vi fick både en bra introduktion till centrets verksamhet och en möjlighet att sitta ner och prata med en grupp handläggare (bilden), något som alltid är givande eftersom att handläggarnas erfarenheter av tillämpningen av regelverket är till nytta för oss som har det yttersta ansvaret för eventuella förändringar och justeringar av det. Frågan om hur stödet till dem som förbrukat sina sjukskrivningsdagar kommer att se ut var självklart den viktigaste och mest brännande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar