2009-07-23

Dags för en patientanpassad sjukvård

Expressen har helt rätt när de på ledarplats noterar det faktum att ingen idag skulle komma på tanken att organisera den offentligt finansierade sjukvården via regionala landsting - om de inte redan funnits. En rimligare lösning vore att lägga över ansvaret för sjukvården från landstingen till staten i form av en solidariskt skattefinansierad sjukvårdsförsäkring.

Vad Expressen inte nämner, men som bör finnas med i tankarna kring en sådan modell, är en samordning med sjukförsäkringen (sjukpengen) för att uppnå ännu starkare drivkrafter för att människor ska få vård och rehabilitering så snabbt som möjligt. Idag betalar vi ut miljarder i onödan till människor som går sjukskrivna bara för att de väntar på att få vård och behandling (trots att väntetiderna det senaste året har minskat i många landsting tack vare att Alliansen satsat ökade resurser på psykiatrin, rehabiliteringsgarantin, kortare väntetider och fritt vårdval). En samordning av finansieringen av sjukvården och sjukförsäkringen gör att resuser som idag används till att betala ut sjukpeng istället kan användas till tidiga vård- och rehabiliteringsinsatser, något som både gynnar den som är sjuk eller skadad och samhällsekonomin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar